Lahjoitukset museolle

Koiramuseo täydentää kokoelmiaan

Huomattava osa Koiramuseon kokoelmista on saatu lahjoituksina. Koiramuseo kerää erityisesti kotimaisiin koirarotuihin ja suomalaiseen koiraharrastamiseen liittyvää historiatietoa ja esineistöä. Käytännön syistä Koiramuseon ei ole mahdollista ottaa vastaan ja säilyttää aivan kaikkia esineitä. Kokoelmia kartutetaan ensisijaisesti museon laatiman kokoelmapoliittisen suunnitelman mukaisesti. Alla on listattu kohteita, joista museo on erityisesti kiinnostunut. Museo päättää esineiden ja teosten digitoinnista ja voi mahdollisesti lisätä ne myös verkkomuseoon nähtäväksi.

Aihealue Ensisijaiset keräyskohteet
Suomalaiset rodut Kuvia, esineitä, muistoja.
Koiran hoito Arjen koiran hoitoon liittyvää esineistöä 50- ja 60-luvuilta: pantoja, hihnoja
Koiraharrastukset  Vanhoja filmejä, kuvia, tietoa ja esineistöä

Lahjoitukset Koiramuseolle

  • Lahjoituksista tulee olla etukäteen yhteydessä Koiramuseoon esimerkiksi sähköpostitse info@kennelsaatio.fi, Koiramuseo ei voi ottaa vastaan esineitä, joiden toimittamisesta museoon ei ole sovittu etukäteen eikä museo vastaa tällaisten esineiden turvallisuudesta.
  • Suomen Koiramuseo ottaa vastaan lahjoituksia sekä yhdistyksiltä että yksityishenkilöiltä kokoelmasuunnitelmaansa noudattaen. Museo ei voi valitettavasti ottaa vastaan kaikkea sille tarjottua esimerkiksi rajallisten säilytystilojen takia.
  • Koiramuseo ei ota vastaan talletuksia. Museo ei anna esineistä hinta-arvioita. Esineen tai aineiston rahallisella arvolla ei ole merkitystä päätettäessä jonkin esineen liittämisestä kokoelmiin.
  • On huomioitava, että lahjoitukset siirtyvät Koiramuseon omistukseen täysin omistus- ja käyttöoikeuksin.
  • Tiedot esineen valmistus-, hankinta-, omistus-, ja käyttöhistoriasta sekä esineeseen liittyvä henkilöhistoria lisäävät esineen arvoa.
  • Suurempien esinekokonaisuuksien ollessa kyseessä lahjoituksen yhteydessä on oltava listaus luovutettavista esineistä
  • Jokaisesta lahjoituksesta tehdään kirjallinen luovutussopimus kahtena kappaleena, jossa sekä omistus- että hallintaoikeus siirtyvät Koiramuseolle.

Yhteydenotot lahjoituksiin liittyen info@kennelsaatio.fi, Suomen Kennelsäätiön kautta.